Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze ICT-Office voorwaarden zijn van kracht op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten, welke onder andere worden geleverd in de vorm van Engineering, Consultancy, Helpdesk, Hosting en Managed Services.
De ICT-Office voorwaarden zijn op 14 januari 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.
Deze voorwaarden kunt u hiernaast downloaden.